НачалоHome

Семеен Хотел АПОЛОНИС  „Мястото, където морето среща своята муза“

Музите са богините, вдъхновителки и покровителки на поезията, изкуството и науката. На тях е подвластно миналото, настоящето и бъдещето. Свързани са с реда и хармонията в света. Според Гръцката митология Аполонис е една от трите музи, дъщери на могъщия Аполон – Бог на светлината, предсказанията, музиката и поезията.

***

Уважаеми гости,

Археологическите дейности във връзка с откритите гробницa, исторически артефакти от преди Христа в двора на хотел Аполонис, бяха наложили определени ограничения в услугите, които хотелът можеше да предложи  през миналия летен сезон.

За този летен сезон 2019 изненадата ни за Вас ще бъде прохладата на басейна на хотела, както и обновената градина.

При желание от Ваша страна на рецепцията ще намерите шах, табла и карти за игра.

Както обичайно, панорамната морска тераса ще бъде отворена за слънчеви бани.

Очакваме Ви там, където морето среща своята муза.

Family Hotel APOLONIS  „Where the sea meets its muse“

The muses are the goddesses who inspire and patronize poetry, art and science. They hold a magic spell over the past, present and future. They are intricately linked to the order and harmony of the universe. According to Greek mythology Apollonis is one of the three Muses, daughters of Apollo – the God of light, prophecy, music and poetry.

***

     Dear guests,

The archaeological excavations connected to the discovered tombs, historical artifacts from BC and Greek aqueducts in the yard of the Apolonis Hotel were enforced some constraints in the services the hotel offered last summer.

This summer season 2019 we are able to surprise you by the coolness of the hotel’s pool, as well as the renovated garden.

At the reception desk you can also find chess boards, backgammon, cards etc.

As usual, the panoramic sea-view terrace will also be open for sunbathing.

Our effort is to keep your comfort.

We look forward to welcoming you in the place where the sea meets its muse.

bg_BG